Forskningsetiska kommitténs sammansättning

Spara favorit 22 okt oktober 2019
Forskare

Ordinarie ledamöter

Erna Danielsson, HSV - ordförande

Åsa Audulv, OMV - vice-ordförande (tjänstledig)

Mats Ainegren, KMT

Marie-France Champoux-Larsson, PSO

Svante Holm, NAT

Sofia Smolle, PSO - forskarstuderanderepresentant

Suppleanter 

Erika Schagatay, HLV (ersätter Åsa Audulv)

Solange Hamrin, MVK

Externa ledamöter

Vakant

Sekreterare och handläggare

Carina Wikstrand