Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Spara favorit

Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Du får verktyg för att arbeta med både enskilda personer och förändringar i företag och organisationer. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter.

Hälso- och rehabiliteringsarbete kräver kunskap inom flera olika områden. Därför är utbildningen mångvetenskaplig och innehåller bland annat psykologi, sociologi och juridik. Vi har en genomtänkt pedagogik som blandar föreläsningar och seminarier med egna studier och arbete i studiegrupp. Det finns stora möjligheter för dig som är intresserad av internationella utbyten.

I en uppföljning av utexaminerade studenter hade 80 procent fast anställning.

Sammankomster

Utbildningen bedrivs på distans, vilket innebär att den mesta undervisningen och kontakten med dina lärare och kurskamrater sker över internet. Vi har också fysiska träffar på universitetet. Vissa kurser har en eller två träffar per månad, ibland i Sundsvall och ibland i Östersund. Andra kurser går helt via länk eller webb. Flera av de fysiska träffarna är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet Rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Efter utbildningen

När du är klar med din utbildning har du goda kunskaper och förutsättningar för att arbeta med hälsofrågor och rehabilitering inom både offentlig och privat verksamhet. Våra utexaminerade studenter arbetar till exempel inom företagshälsovård, på personalavdelningar, arbetsförmedling och försäkringskassa. Flera studenter har också startat egen verksamhet. I en uppföljning av utexaminerade studenter svarade 80 procent att de hade fast anställning, 70 procent att utbildningen var avgörande för deras anställning och 80 procent att de trivdes bra eller mycket bra med sitt jobb.

Arbetslivskontakt

För att varva praktik och teori har du under hela utbildningen kontakt med en referensarbetsplats. Du gör också en praktikperiod. Vissa examinationsuppgifter gör du utanför universitetet i det omgivande samhället.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...